Arrangmentskriterier for Trøndelag Tour 2022

Krav til struktur på helgen

Hver turneringshelg skal gå over 3 dager, fredag til søndag. Det er ikke obligatorisk å arrangere pargolf eller annen aktivitet på fredagen, kun mulighet. Rekkefølgen på konkurransedag 1 og 2 vil variere, slik at det for enhver spillr vil være noen turneringer der de kan spille lørdag, og noen der de kan spille søndag.

Dag 1

Banen skal være tilgjengelig for trening senest fredag kl 0800, i det oppsettet den skal spilles dag 2 og 3.

Dag 1 er forbeholdt frivillige arrangement som pargolf, puttekonkurranser, grillkveld eller lignende.

Dag 2

Konkurransedag der det tilbys følgende klasser:

MPO – Open menn
FPO – Open dame
MJ18 – Junior menn (18)
FJ18 – Junior dame (18)
MJ15 – Junior menn (15)
FJ15 – Junior dame (15)

Dag 3

Konkurransedag der det tilbys følgende klasser:

MP40 – Master menn (40+)
FP40 – Master dame (40+)
MP50 – Master menn (50+)
FP50 – Master dame (50+)
MA1 – Advanced menn (PDGA<900)
FA1 – Advanced dame (PDGA<750)
MA2 – Intermediate menn (PDGA<800)
MA3 – Recreational menn (PDGA<700)

Krav til bane, banekart, utstyr m.m.

Banen:

Banen skal bestå av 18 hull. Banen skal være egnet for konkurransespill, og ikke bære preg av å være en “nybegynnerbane”.

Utkastfelt:

Det skal gå tydelig frem hva som er utkastfeltet på hvert hull. Dette kan være bygde utkastfelt med egnet dekke, markering på asfalt, eller et annet egnet flatt underlag.

Tee-skilt:

Ved hvert utkastfelt skal det være et tee-skilt som beskriver:

  • Hullnummer
  • Utformingen av hullet
  • Avstand fra utkastfelt til kurv
  • Eventuelle mandatory (mando) og tilhørende dropzone
  • Eventuelle OB-linjer
  • Eventuell Hazzard-områder

Tee-skiltene skal også finnes samlet som caddybok i forkant av turneringen, senest 1 uke før Dag 1.

Markering av mando, ob og lignende:

Alle mando skal være markert med pil på det hinderet som det er krav til passering på en gitt måte.
Alle OB- og Hazzard-linjer som ikke er tydelige naturlig (f.eks. overgang mellom gress og asfalt) skal markeres tydelig med f.eks. pinner og snor, spraymaling eller annet.

Krav til organisering og bemanning

Arrangementsansvarlig:

Arrangøren skal stille med en arrangementsansvarlig, som inngår i Tourkomiteen, og deltar i arbeidet helt fra fordelingen i desember. Vedkommende skal være klubbens kontaktperson for Touransvarlig, samt den som ev. videreformidlert kontakt med andre aktuelle personer i klubben.

TD og assisterende TD:

Arrangøren skal definere en TD og en assisterende TD. Minst en av disse skal avstå fra å spille hver av konkurransedagene. Altså kan eksempelvis TD spille på dag 1 og ass. TD på dag 2, men ikke begge på samme dag.
TD eller assisterende TD kan samtidig være arrangementsansvarlig.

Frivillige:

Klubben skal stille det antall frivillige som er nødvendig for å ha spottere til hull hvor dette er nødvendig (spillere skal ikke trenge å spotte selv). Utover det stilles ingen krav til antall frivillige.

Det oppfordres imidlertid til å engasjere så mange som mulig til f.eks. kiosksalg, fotografering, vanningsstasjoner m.m.

Økonomi

Spillerkostnader:

Arrangøren skal kreve påmeldingsavgift i tråd med beløp satt av Tourkomiteen.
I tillegg kan det kreves betaling for lunsjpakke for spillere som ønsker å kjøpe dette.

Premier:

Pengepremier betales ut i tråd med beløp satt av Tourkomiteen.
Det skal deles ut premier (pokal eller lignende) for 1-3. plass i alle klasser med minimum 5 deltakere. For klasser med mindre enn 5 deltakere skal det som minimum deles ut til vinneren.

Spillerpakke:

Det stilles ingen krav om spillerpakker. Dersom slik spillerpakke likevel skal deles ut, må de finansieres med andre midler enn påmeldingsavgiften.

Arrangementsregnskap:

Det skal føres et regnskap over inntekter og utgifter til hver turnering. Dette skal inkludere eventuelle sponsorinntekter. Regnskapet skal være tilgjengelig for Tourkomiteen.

Krav til servering, fasiliteter m.m.

Matservering:

Det skal som et minimum tilbys en form for lunsjpakke for hver av konkurransedagene. Dette bør være et måltid egnet til inntak mellom rundene.

Sekretariat:

Under turneringen skal det være definert et sekretariat der spillerne kan henvende seg mellom rundene. Her bør det også finnes en lost-and-found kasse.

Toalett:

Det skal være tilgang på toaletter i rimelig nærhet av banen, fortrinnsvis ved hull 1.

Påmelding og informasjon underveis

Påmelding:

Påmelding til den enkelte turnering starter minimum 6 uker før turneringen, og avslutter 1 uke før turneringen. Løsning for påmelding organiseres i samarbeid mellom Tourkomiteen og den enkelte klubb.

Informasjon i forkant av turneringen:

All informasjon i forkant av turneringen skal skje i tråd med Tourkomiteens retningslinjer for kommunikasjon. Disse fastsettes før søknadsfristen 1. desember.

Informasjon under turneringen:

Informasjon som gis under turneringen skal som minimum gå ut på e-post til hver spiller, samt publiseres på den flaten som er valgt for den aktuelle turneringen (eksempelvis et facebook-arrangement, en webside eller lignende).