Årsmøter

Årsmøtet er klubbens øverste organ, der alle klubbens medlemmer kan delta med en stemme hver. Her legges det frem regnskap for året som har vært, budsjett for kommende år, samt at det velges styre og noen av komiteene.

For mer informasjon om hvordan årsmøtet foregår, se klubbens vedtekter fra side 7.

Neste årsmøte

Dokumenter årsmøte 2022

Saksliste   –   Årsmelding   –   Regnskap / Balanse   –   Budsjett   –   Innkomne saker   –   Valgkomiteens innstilling

Dokumenter fra tidligere årsmøter

Dessverre har vi ikke greid å bevare alle relevante dokumenter fra hele vår historie. Dersom en tekst er uten lenke betyr dette enten at dokumentet aldri ble laget, eller at vi ikke lenger har det. Skulle du lure på noe om årsmøter, ta kontakt.