Styremøter

Styret har ansvar for klubbens drift mellom årsmøtene, og møtes jevnlig. For oversikt over kommende styremøter, se kalender til venstre.

Styret bistås av en arrangementskomite som tar seg av gjennomføring av arrangement m.m., samt en anleggskomite som ivaretar klubbens anlegg.

Har du forslag til saker styret skal ta opp kan du bruke skjema under for å ta kontakt.

Kommende styremøter

There is no Event

Send inn et forslag til neste styremøte