Anleggskomité etablert

På styremøte 11. oktober ble det slått fast at det skulle etableres en anleggskomité for å se etter område for nye konkurransebane i Trondheim. Hans-Christian Ristad tok på seg ansvaret for komiteen, og nå er det kommet inn flere bidragsytere i facebook-gruppen som blir deres plattform for sitt arbeid.

Lade ser ut til å i beste fall bli stående igjen som en lokalbane med kanskje 9 hull av middels vanskelighetsgrad. Dragvoll står som en god bane for seriespillet, men den må bygges ut/om hvis det skal arrangeres større turneringer der. Othilienborg er en 9-hullsbane også av middels vanskelighetsgrad mens Øya er en ren nybegynnerbane.

De to siste årene har TFK arrangert NC på Dragvoll (2014) og NM på Kristiansten Festning (2015). På Dragvoll måtte man legge konkurransen til ferietiden, og utvide banen med noen hull, samt utvide noen av de eksisterende. På Kristiansten Festning ble banen satt opp en liten uke før turneringen, og tatt ned igjen på turneringens siste dag. Det er ikke relaistisk å ha en permanent bane der, men sikkert mulig å arrangere turnering der også i fremtiden.

Alt dette bidrar til at klubben ser behov for å få etablert en bane som i sin vanlige stand, har en vanskelighetsgrad og et ustyrsnivå (utkastfelt, tee-skilt osv) som tilfredstiller behovene ved nasjonale og kanskje internasjonale turneringer. Det første steget blir altså å finne et område som kan brukes til dette. Det er allerede et arbeid igang med å se på om Granåsen er en aktuell arena. I tillegg har man et lite blikk både på områder på Byåsen, Utleira og Trolla.

Har du tips til gruppen, eller ønsker å bidra til arbeidet, meld deg gjerne inn i facebook-gruppen. Er du ikke på facebook kan du ev. ta kontakt på epost(a)trondheimfrisbeeklubb.com.