Årsmøte 2021

På grunn av koronarestriksjoner gjennomføres året årsmøte digitalt.
Møtet avholdes 1.3.2021.
Invitasjon til møtet sendes ut til medlemmer på epost.
Dokumenter til møtet finnes her:
https://www.trondheimfrisbeeklubb.no/historie/arsmoter/