Bag Tag

Hver sesong deles det ut Bagtag til alle klubbens medlemmer. Sesongen for Bagtag starter første serierunde og varer ut sesongen (siste serierunde). På denne datoen beholder man den tagen man har.

Bag-tag regler

På serierunder er det automatisk bagtag duell!
Er det 4-er gruppe duellerer de to med lavest bag-tag mot hverandre og de to med høyest bagtag mot hverandre.
Er det 3-er grupper så duellerer alle tre mot hverandre.
Den som utfordrer må alltid vinne duellen. Går begge på for eksempel par så blir det ikke noe bytte.

På “treningsrunder” gjelder følgende regler:

  • Du må være betalende medlem av Trondheim Frisbeeklubb.
  • Du må i utgangspunktet ta imot enhver utfordring på tagen din.
  • Er man ikke tilgjengelig for utfordring i mer enn 4 uker, skal tagen leveres inn.
  • Tagen skal alltid være med når du er ute og spiller.
  • Man kan ikke utfordre samme tag to ganger på rad.
  • Kun to spillere kan spille om en tag i samme runde.
  • Man kan utfordres hvor som helst i verden. Altså reiser to medlemmer til en turnering, kan det spilles om tag der.
  • En utfordring varer en runde på banen, med mindre man har avtalt på forhånd at utfordringen gjelder færre hull.
  • Avbryter man runden taper man utfordringen. Den som blir forlatt har anledning til å bruke skjønn her.
  • Hvis en tag blir borte eller ødelagt, ta kontakt med klubbleder for å få en ny kopi.

Er det spørsmål rundt bagtag regler, ta kontakt med på post@trondheimfrisbeeklubb.no eller på facebook chat.