Dragvoll komplett

I dag ble en kurv flyttet fra Othilienborg og satt opp som hull 1 på Dragvoll. Dermed er banen komplett med sine 11 hull. Hull 1 ligger inne i skogen ikke langt fra utkastet til hull 2 og det er noe lyng og litt gress i området. Derfor anbefales det å følge med hvor disken lander, og kanskje, hvis mulig, bruke disker med farger som ikke blander seg rett inn i terrenget. Det vil ikke bli klipt inne i dette området.

Det er noe usikkert akkurat hvor fort hullet blir merket opp med tilsvarende tee-skilt som resten av banen, men hullet er målt til 49m og +1m i høydeforskjell. Det har utkast fra asfaltert gangsti, mellom de to store trærne til venstre for lyktestolpen. Hullet har par 3.

Også hull 7 er nå fikset opp. Kurven som står oppå steinen bar preg av at plastrøret som ble brukt som stamme, ikke tålte vekten av kruven. Denne ble veldig bøyd og det var vanskelig å spille på den. Stammen er nå erstattet av en stamme av tre som er godt festet og holder kurven stabil. Treverket som ble brukt kostet klubben hele 11 kroner, så en økning i klubbkontingenten er ikke umiddelbart overhengende.

Fikset hull 7