Endringer i serieoppsettet

Da det har kommet frem at Baseball har banetid som kommer i konflikt med banen på Lade, er alle datoer som tidligere lå til lørdager klokken 12, endret. Serieoppsettet er oppdatert.