Endringer i styret

Til årsmøtet 2018 ønsket ingen i klubben å stille til valg for vervet som styreleder. Leiv Aspén hadde i utgangspunkt takket nei til en ny periode som leder for klubben, men takket allikevel ja til en ny periode da det var ingen på årsmøtet som ønsket vervet heller. Etter litt betenkningstid og dialog med styret har man byttet om på noen hatter og verv, og samtidig fordelt flere av oppgavene som tidligere har ligget på styreleder på hele styret. Den nye styresammensetning blir som følger med påfølgende ansvarsområder:

Styreleder – Ingar Ballo (Arrangementer)
Nestleder – Tom Skarsvåg (Ukesgolf og hjemmeside)
Styremedlem – Leiv Aspén (Anlegg og vedlikehold)
Styremedlem – Eivind Karlsen (Ultimate)
Styremedlem – Ina Årbogen (Rekruttering og bagtags)
Styremedlem – Nina Almås Svee (Rekruttering og skolekontakt)
Varamedlem – Christian Dalhaug (Ukesgolf)
Varamedlem – Ole Andreas Børnes (Vedlikehold)