Hva skjer med anleggene i Trondheim?

Som kjent er det mye usikkerhet rundt anleggene i Trondheim for tiden. Her er en liten oppdatering på hva som skjer denne uken:

Mandag 16.09:
Trondheim Kommune har innkalt brukerne av anlegget på Lade til møte. Dette er det andre møtet i rekken av det de selv antar blir 3-4 møter. I første møte ble det gitt litt info om hva som skal skje, og idrettene ble oppfordret til å komme med sine ønsker. På møtet denne mandagen vil arkitektene presentere et forslag til hele anlegget, som idrettene får kommentere. Hans-Christian Ristad stiller på vegne av klubben for å sikre at vi får et best mulig anlegg også i fremtiden, på Lade.

Torsdag 19.09:
Anlegg ved Saupstad Skiarena er et hett tema. Ingar Ballo Sandum, Stig Rune Øyra og Hans-Christian Ristad har vært i området og sett på en mulig 18-hulls løype, og området er veldig lovende. Torsdag møter Ristad med representater for Trondheim Kommune, for å se på mulig realisering av anlegget. Forslag til bane er oversendt slik at de får muligheten til å se på forslaget før møtet. Her vil det samtidig bli tatt opp om man kan gå igang med bygging av nybegynneranlegget rundt Trondheim Spektrum.

Håpet er at vi går inn i 2014-sesongen med følgende status:
Lade – Rekreasjonsanlegg, som kanskje brukes i seriespillet
Dragvoll – Som nå, brukes i seriespillet
Trondheim Spektrum – Nybegynneranlegg, brukes til rekruttering, spesielt blant barn og ungdom
Saupstad Skiarena – Hovedanlegg, brukes i seriespill og til Trondheim Open (NC-runde)
Othilienborg – Hvis anlegget klippes, mulig brukes til seriespill

Vi håper at alle klubbens medlemmer har mulighet til å stille til dugnadsarbeid om anleggene på Saupstad og Trondheim Spektrum kan realiseres. Der vil det være behov for alt fra å grave hull for kurvene, lage tee, sette opp skilting og fjerning av skog. Klubben kaller inn når/om dette blir aktuelt.