Hvem blir medlem nummer 100?

I skrivende stund har klubben 99 medlemmer. Dermed er vi altså bare en medlem unna å ha tresifret antall medlemmer! Dette er veldig gledelig, og nå lurer vi på hvem som blir klubbens medlem nummer 100?

Hvorfor skal man melde seg inn?
– Du støtter klubbens arbeid med å vedlikeholde eksisterende anlegg, og utvikle nye.
– Medlemstall gir innflytelse. Jo flere vi er, jo større sjanse er det for å få gjennomslag hos f.eks. Trondheim Kommune.
– Du blir tatt med i seriespillets resultater
– Du får en bag-tag- Du får en velkomstgave i form av en klubbdisk (Latitude 64 Pure) med vår fine logo

Klubben har i sin strategi- og handlingsplan, satt som mål å nå 200 medlemmer innen 01.01.2016. Når neste medlem melder seg inn, er vi halvveis!

Så hvis du bruker våre anlegg jevnlig, og kunne tenke deg å hjelpe oss videre i vårt arbeid, meld deg inn nå!