Klubben trenger å fylle verv.

Årsmøtet ble gjennomført 28.02.13, med 5 deltakere. 6 styremedlemmer ble valgt, men varaplassen (med ansvar for websiden) står fortsatt åpen. I tillegg trenger klubben 1 revisor, medlem og varamedlem til arrangementskomitéen, samt hele valgkomitéen.

Kunne du tenkt deg å stille opp litt for klubben? Vi har valgt å fordele oppgavene godt, for å sikre at hver person kan bidre litt, uten å jobbe seg i hjel. Mange små bidrag, skaper en stor helhet.

Hvis du kunne tenke deg å bidra litt inn i klubben, enten i form av et av de åpne vervene, eller bare ved sporadiske bidrag, ta kontakt! Vi setter stor pris på alle bidrag.