Medlemskap? Lisens? PDGA?

En ny sesong er på vei og i den forbindelsen er det greit å ta en lite runde hvilke medlemskap og lisenser som trengs til ditten og datten!

Klubbmesterskap

Det første vi skal se på er klubbmedlemskapet. Medlemskapet betales via klubbens hoolpa-side. Som medlem bidrar du til å holde klubben i gang slik at vi kan gi et godt tilbud som å vedlikeholde anleggene og tilby ulike aktiviteter. Du får registrert resultat i seriespillet, trene ultimate og delta gratis på klubbmesterskap i diskgolf.
Klubben har også gode avtaler med G-Max Tiller hvor medlemmer får 10% avslag på alle varer og 20% avslag på diskgolf-utstyr + noen ekstratilbud innimellom.

NAIF-lisens

Det neste vi tar for oss er NAIF-lisens. For å delta på konkurranser i regi av Disksport Norge må man ha løst disksportlisens utstedt av Norske Amerikanske Idretters Forbund. Lisensen inneholder en forsikring, overskuddet går til Disksport Norges frie midler og har til nå blant annet blitt brukt til å støtte Norgescup og Norgesmesterskapet. Lisensen bestilles av klubben. Gi beskjed i god tid til lisensansvarlig om du skal delta i arrangementer og trenger lisens. Lisensen koster 200,- i året.

PDGA-medlemskap

Til slutt handler det om PDGA-medlemskap. PDGA, eller Professional Disc Golf Association, er den internasjonale spillerorganisasjonen for diskgolfere. PDGA står for reglene og de tekniske standardene (de godkjenner disker og kurver osv…), i tillegg til verdens rakningen og spillerratingen. Ratingen sier noe om en spillers nivå og beregnes ut i fra hvordan man spiller i forhold til andre spillere i PDGA-sanksjonerte konkurranser. Rating brukes blant annet til å fordele plasser i visse konkurranser, som for eksempel Norgescupen der spillere med en viss rating får muligheten til å melde seg på først. PDGA-medlemskap kjøper man direkte på PDGAs nettsider.

Har du spørsmål om PDGA kan du kontakte Norges nasjonale representant. Besøk også gjerne PDGA-Europas egen nettside for europeiske spillere.

Happy golfin’!