Terminliste NC og NM 2016

Fra Disksport Norge:

“Som følge av et større fotballarrangement i Eydehavn helgen 11.-12.juni kan ikke SSK arrangere Arendal Open denne helgen. Klubben har søkt DSN om å få flyttet arrangementet til 21.-22.mai. Selv om det er uheldig å gjøre ytterligere endringer i terminlisten, ser DSN det som en bedre løsning enn å avlyste Arendal Open.”
Den nye terminlisten ser dermed slik ut:

23.-24. april – Kristiansand Open (NC)
21.-22. mai – Arendal Open (NC)
2.-3. juli – Trondheim Open (NC)
6.-7. august – Skien Open (NC)
20.-21. August – Hamar Open (NC)
2.-4. september – NM Diskgolf (Sula)
3. september – NM i lengde. Under NM i Diskgolf (Sula)