Othilienborg stadig nærmere spilleklar

Gjennom møter med de som klipper på Othilienborg, har banen blitt stadig nærmere spilleklar. Utkastfeltet som skal på plass til hull 6 er hentet fra Lade, men ikke gravd ned i bakken enda. Det er gjennomført mye mer klipping, både ved de tre små hullene 3-5, og en god del av de andre hullene. Her kan man se at det er gjort et stykke arbeid sett fra hull 6:

Klipping på Othilienborg 2

Det har vist seg at det største problemet med klippingen slettes ikke har vært motvilje fra kommunen, men heller at man ikke kjenner idretten og dermed ikke har forutsetning for å forstå behovet. Klubben har nå fått gått gjennom løypen med en representant fra de som skal gjøre arbeidet. Samtalen underveis var veldig positiv, og dermed ser det ut til at vi kan få gjort den gode jobben som må til for å få banen fullt opp og gå.

Hull 3 vil være litt redusert en liten stund. Det er lagt dekk i bakkant av kurven, men det er ikke mange nok der til å få til hele runden fra trærne og ned. Dette vil nok ikke bli fikset før etter fellesferien, ettersom store deler av styret er på ferie. For de som vil spille banen, kan man tenke en OB-linje som går mellom trærne, og fra trærne og ned til de dekkene som ligger der. Bommer man to ganger, spiller man dropp fra midt mellom trærne.

Håpet er at vi kan bruke banen til seriespill i alle fall mot slutten av sesongen. En takk til veldig samarbeidsvillig folk hos Trondheim Bydrift.