Så hva skjer på Lade?

Gravingen er i gang på Lade, og ingen i klubben har egentlig hatt noen oversikt over hva som skjer med anlegget i denne sammenhengen. Heller ikke hva som skal skje med den delen av anlegget som Trondheims Ørn nå endrer. I et fellesmøte som Kommunen kalte inn til, fikk klubbens leder litt mer oversikt over hva som skjer, og hvilke tanker som ligger for fremtiden av anlegget.

For å ta det enkle først, hva det er Trondheims Ørn skal gjøre?
Trondheim Ørn har fått leie en del av anlegget på Lade i 40 år. De har derfor begynte å grave, for å endre dekket til kunstgress. Banen vil bare bli flyttet noen få meter inn mot hull 1 av diskgolfbanen, og vil i utgangspunktet ikke påvirke denne. Heller ikke hull 2 vil da bli betydelig berørt. I motsatt ende skal det komme noen løpebaner og en lengdegrop i området der det nå er lovlig å legge seg ved kast på hull 9. Det er dermed noe mer usikkert hvordan dette påvirker dette hullet. Det er heller ikke helt klart hvordan endringene blir på hull 10, da det ikke gikk klart frem hvordan skillet mellom banen og resten av anlegget blir.  Mye tyder dermed på at man ved å definere om OB-linjene noe, kan bruke Lade som i dag, når arbeidet med kunstgressbanen er avsluttet. Noe usikkerhet rundt “klubbhuset” ved hull 1 er det likevel.

Møtet i dag dreide seg imidlertid om fremtiden til anlegget. Som man kan se på bildet nedenfor, er det en del forslag som ligger inne der. Merk at dette kun illustrerer en del forslag. Les videre før du dømmer dem nord og ned. De er nok ikke så ille som tegningen kan tilsi.

I tegningen er Trondheims Ørn og Trygg/Lades kunstgressbaner markert opp. Disse er altså leid av disse klubbene over lang tid. I tillegg planlegges det å endre en av de andre banene til kunstgress, der alt forarbeidet gjøres i 2013, mens selveste kunstgresset legges til våren.

Trondheims Ørn ytret et ønske om å etablere en tribune som IKKE er merket på bildet. Denne vil da ligge mellom den merkede banen, og hekken som går langs hull 10. Denne vil da føre til at hull 10 i så fall må endres.

Det har vært nevnt en tennishall på anlegget. I denne diskusjonen har tomten til Autronikahallen vært nevnt, men som dere ser av illustrasjonen er dette området tiltenkt boliger.

Hallen det er snakk om, vil kunne plasseres der det eksisterende garderobeanlegget er plassert. Signalene på møtet var at Kommunen ønsket å beholde parkeringen der den var, men så for seg å kunne legge en hall nedenfor dette. Dette vil nok i så fall gjøre at hull 1 forsvinner, mens hull 2 og 18 vil kunne påvirkes.

Den mest dramatiske delen av forslagene til området, vil nok likevel være et mulig bad/basseng. Tanken er i så fall å bygge denne ned i jorden, slik at taket på bygget vil falle sammen med landskapet i området. Dette var noe man ønsket å se om var mulig, men hadde lav prioritet..

Spørsmålet blir dermed, hva gjør vi med anlegget på Lade? Kjemper vi hardt for å beholde det så nært slik det er nå, eller ser vi andre muligheter? Styret har ikke tatt en beslutning, men temaet har vært diskutert og det virker som også de i klubben som har vært innom samtalene ser at tiden der Lade kan brukes til konkurranseavvikling, nok er over. Man burde heller se på mulighetene for å ha et godt rekreasjonsanlegg, med god skilting, og kanskje mulighet for å låne utstyr. Dette vil kunne bidra til fremtidig rekruttering, samt at anlegget kan være et hyggelig avbrekk og en god variasjon for klubbens utøvere. Dragvoll fungerer godt som et slikt anlegg per i dag, og brukes også til seriespill. Når det gjelder konkurranseanlegg, så tenker styret to faser. Den første vil være å etablere en 18-hulls bane ved Saupstad Skiarena, som vil kunne være klubbens hovedanlegg for konkurranse fremover. Her vil det i så fall også være mulig å arrangere NC. På litt lengre sikt ønsker man også å etablere et større anlegg i Granåsen, der man med tiden vil kunne ha internasjonale turneringer.

Når det gjelder endringene på anlegget, ønsker kommunen en dialog med brukeridrettene. Dette vil i første omgang foregå ved at klubben sender sitt innspill om anlegget innen tirsdag 13. august, og i ettertid vil det bli kalt inn til et nytt møte der arkitektene har en grunnskisse. Her vil vi kunne komme med innspill til dette forslaget, og hvis det er behov blir det en ny runde og et nytt møte. Anlegget vil neppe se store forandringer i 2014.

Har du tanker om anlegget? Del dem gjerne med oss her, eller på facebook-gruppen.

Her er en illustrasjon som viser både noen vedtatte endringer, og noen tanker om endringer, slik beskrevet ovenfor:

Ladeområdet