TFK-Stipend

For å søke om stipend fra Trondheim Frisbeeklubb, må kriteriene under være oppfylt. Søknader vil bli vurdert fortløpende. For 2021 er det satt av 35.000,- i budsjettet til støtte. Ved søknad kan det innvilges inntil 5.000,- per tiltak. Dersom det mottas mange søknader vil klubben prioritere medlemmer i aldersbestemte klasser, og medlemmer som ikke har fått innvilget støtte tidligere.

Kriterier for å søke:

 • Søkeren må som minimum ha vært medlem av Trondheim Frisbeeklubb i inneværende og forrige sesong.
 • Søkeren må ha gjennomført kurset «Ren Utøver» som tilbys nettbasert av Antidoping Norge
 • Dersom søkeren er under 18 år, må søknaden også inneholde signatur fra en foresatt.

Søknaden må inneholde

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (adresse, tlf, e-post)
 • Hvilket tiltak det søkes støtte til
 • Beløpet det søkes om
 • Totale kostnader
 • En begrunnelse for hvorfor man søker
 • Om man tidligere har mottatt støtte

Søknader behandles fortløpende av styret. Det kan gis støtte til kurs, konkurranse eller tiltak som vil bidra til vekst av disksport, både i og utenfor klubben.

Ved vurdering av søknader vil styret legge spesielt vekt på:

 • Fyller søkeren alle kriterier
 • Er søkeren i en gruppering som er underrepresentert i klubben
 • Vil tiltaket kunne, direkte eller indirekte, føre til vekst for idretten/klubben

Spesielt om støtte til reiser:

Dersom man søker støtte til deltakeravgift og reise i forbindelse med kurs eller konkurranse, forutsettes det at man forsøker å reise så billig som mulig, samt bo så billig som mulig. Støtte til konkurranser vil i utgangspunktet kun bli gitt til utøvere i yngre klasser, eller spillere som viser høyt nivå og ønsker å reise utenfor regionen for å delta i nasjonale eller internasjonale konkurranser.

Søknaden sendes til post@trondheimfrisbeeklubb.no