TrønDisk 2015

TFK sparker igang 2015-2016 Ultimate-serien med å avholde TrønDisk. I år avholdes arragementet i Trondheim Spektrum lørdag 31. oktober.

Mer info om påmelding, overnatting, sosiale aktiviteter og annet vil komme fortløpende.