Fra den spede start på Lade

Før det kom amerikansk fotballbane og baseballbane på idrettsanlegget på Lade, hadde TFK en 18-hulls bane der. Området som nå er kunstgress, besto hovedsaklig av grus. Haugen i enden mot fotballstadion var en allé med trær, og der stadion er nå var det en fotballflate uten mer enn et gjerde rundt. Der hallen står, sto det et gammelt tribuneanlegg. 9 kurver sto plassert rundt om på området, hver med to utkastfelt. En listen stund var det også et par kurver ute på gressflekken som er til høyre om man går stien inn fra rundkjøringen ved Ladetorget, og vi hadde hele 22 hull å spille. Men så ble det altså klart i 2015 at dette anlegget var på vei bort, når kunstgresset skulle gjøre sitt inntog. Dragvoll begynte å ta form og Othilienborg var en 9-hullsbane uten utsikter til å bli noe mer. Øya var også etablert med 9 hull, men som i dag var dette kun ment som et nybegynneranlegg.

Jakten på et nytt anlegg

Jakten på en erstatning for Ladeanlegget var i gang, og klubben ønsket seg en bane der vi kunne arrangere Norgescup, NM og lignende. Dragvoll ble brukt, men da i et utvidet format som ikke kunne stå til vanlig. Området rundt Festningen ble også brukt et par ganger, men det krevde enorme mengder innsats for en bane som bare sto i en uke. Det var heller ikke helt uproblematisk å spille der, siden man ikke kunne stenge fullstendig for tilfeldige spasserende osv.

I samarbeid med Trondheim Kommune så TFK på flere alternativer. Bratsberg, Sørem (ett område i tilknytting Granåsen/Flatåsen), samt diverse allerede eksisterende skiløype traseer både i Granåsen og på Saupstad ble sjekket ut uten å finne et passende område. Det var først i 2019 at Tillerskogen dukket opp som et alternativ, riktignok et som hadde vært tenkt litt rundt tidligere. Etter befaringer, styremøter og mere til, ble det slått fast at dette skulle bli stedet for vårt nyeste anlegg.

En bane der vi ville ha den

Når det gjelder plasseringen av Tillerskogen diskgolfpark så oppfyller dette mange av de ønskene som klubben hadde. Det er plass nok til minimum 18 hull med mulighet for amatør-tee på alle hullene, har god bussforbindelse og muligheter for overnatting i nærheten. Her kan det rett og slett bygges en bane som kan brukes til konkurranse uten endringer, justeringer eller andre store grep.

Arbeid både i skogen og bak pulten

Å få på plass et slikt anlegg er ikke bare å kappe plank, skru i skruer og plante kurver i bakken. En leieavtale for området skal på plass i første omgang. Det er en avtale i 20 år som er minimum for slike avtaler med Trondheim kommune. Det skal søkes om hvordan anlegget skal utformes, type skilt som skal brukes og mye mer. I tillegg skal det en driftsavtale på plass når anlegget åpner for drift.

Trondheim Kommune har også vært svært behjelpelig med kutting av trær. Det er en god del trær som er felt for å lage rom til de hullene vi skal ha, og her har kommunens bidrag vært uvurderlig.

Utforming av banen.

Ideen når det nå ble skogsbane var å se på det som gir en fair men samtidig ryddig skogsbane med det de forhold som naturen har å by på. Her har han man diskutert høyre/venstre hånd dominante forhold. Hvor mange par 4/5 hull ønsker man. Flyt spesielt. Og ikke minst sikkerhet så langt man kan tenke dette i ett helt nytt område. Her har tanken vært å gå for minimum 18 hulls bane, men vi har endt opp med 21 pga flyt og større handlingsrom om det måtte bli hull som rett og slett er dårlige og må bort. Eller det er hull som kan slås sammen ev. Det er også ett større område man kan utvikle flere hull i om man skulle gå for 27.

I samråd med kommunen har de bedt oss se på muligheten for og bruke de eksisterende skiløype/turløyper som allerede er etablert. Mange trær er jo da tatt. Men mange fler kunne vært tatt om man hadde carte blanche. Her lever banen i en start fase.

Banen blir til

Våren 2021 mottok klubben kurvene som skal stå på banen, og det tok ikke lang tid før disse var i bakken.

Så stoppet imidlertid prosessen litt opp. Klubben har ønsket å bygge teepads slik man har blitt vant til å ha dem, altså med et lag kunstgress på toppen. Dette ønsket imildertid kommunen å unngå, og det har pågått en lengre prosess der man har sett på alternativer. Til slutt ble det klart at man kunne begynne å bygge basene til utkastfeltene, og dugnadsarbeidet har pågått både på sensommeren og nå på høsten. Med hele 40 utkastfelt å bygge for, er det ingen liten jobb. Medio November er vi nesten halvveis med jobben takket være enormt mye dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer.

Test av nytt dekke

Trondheim Kommune ønsket at vi skulle se på naturlige dekke og kom til slutt med et forslag om en løsning i tre. Det er bygget en test versjon med kubegulv som toppdekke. Denne står på hull 1 i Tillerskogen. Det skal også bygges en på Dragvoll så man virkelig redegjør for om dette er en løsning man kan bruke.

Ingen nevnt, ingen glemt…

Vi har mange å takke for å ha kommet så langt som vi har. Det er lagt ned utallige dugnadstimer allerede, både organisert og på eget initiativ. Klubben er veldig takknemlig for jobben, og ser frem til arbeidet videre med å få Tillerskogen oppe og gå. Vi gleder oss!